Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ERSTAL S.C.
Alicja Ruszczak i Eligiusz Ruszczak
03-808 Warszawa ul. Mińska 18
tel. kom. 501 079 660
tel: (22) 813-88-04, fax: (22) 810-10-09
info@erstal.waw.pl

Metalowe pojemniki do plombowania kluczy

Okr?g?e metalowe pojemniki zosta?y opracowane na potrzeby s?u?b mundurowych i s? przez nie szeroko stosowane. ??cz? w sobie efektywno?? zabezpieczenia, trwa?o?? estetyk? i wygod? u?ytkowania, sposb plombowania to referentka (piecz?? wyciskowa) odwzorowywana na plastelinie. Pojemniki wykonane s? z aluminium pokrytego lakierem proszkowym standardowo w kolorze srebrnym, na zamwienie dost?pna jest szeroka paleta kolorw. Wyposarzone s? w miseczk? plombownicz? o ?rednicy wewn?trznej 25mm, co pozwala na zastosowanie standardowej referentki. Pojemniki mog? by? przechowywane w szafkach na pojemniki. Proponujemy dwa modele:

 • PO12 - mieszcz?cy klucze do 11cm, wymiary zew.: ?rednica 55mm, wysoko?? 130mm
 • PO16 - mieszcz?cy klucze do 15cm, wymiary zew.: ?rednica 55mm, wysoko?? 170mm


Pojemnik do plombowania kluczy

Pojemnik do plombowania kluczy Pojemniki do plombowania kluczy

Pojemnik do plombowania kluczy


Plastikowe pude?ka do plombowania kluczy

S? kompromisem pomi?dzy workami na klucze a metalowymi pojemnikami, estetyczny, wygodny w u?ytkowaniu, zawiera zintegrowan? miseczk? plombownicz? o wewn?trznej ?rednicy 25mm. Model SBOX z metalowym mechanizmem plombuj?cym - wymiary pojemnika: 55x60x140mm, dost?pny w kolorze szarym. Pojemniki mog? by? przechowywane w szafkach na pojemniki.


Plastikowe pojemniki do plombowania kluczy SBOX

Plastikowe pojemniki do plombowania kluczy SBOX Plastikowy pojemnik do plombowania kluczy SBOX Plastikowy pojemnik do plombowania SBOX Pojemnik do plombowania kluczy SBOX

Plastikowy pojemnik do plombowania kluczy SBOX


Aluminiowe pojemniki do plombowania kluczy

Pojemniki te zosta?y opracowane na potrzeby s?u?b mundurowych i s? przez nie szeroko stosowane. ??cz? w sobie efektywno?? zabezpieczenia, trwa?o?? estetyk? i wygod? u?ytkowania, sposb plombowania to referentka (piecz?? wyciskowa) odwzorowywana na plastelinie. Pojemniki wykonane s? z aluminium pokrytego lakierem proszkowym standardowo w kolorze srebrnym, na zamwienie dost?pna jest szeroka paleta kolorw. Pojemniki PK3 mog? by? stosowane do plombowania plombownic mini, ma?ych i uniwersalnych. Miseczka plombownicza o ?rednicy wewn?trznej 25mm, co pozwala na zastosowanie standardowej referentki. Pojemniki mog? by? przechowywane w odpowiednich szafkach na pojemniki. Dost?pne modele:

 • PK0 - 30x40x60mm,
 • PK1 - 30x50x130mm,
 • PK2A - 40x60x130mm,
 • PK2B - 40x60x160mm,
 • PK3 - 40x80x180mm,
 • PK4 - 80x80x160mm,
 • PKC - 30x60x140mm (stosowane w warunkach podwy?szonego bezpiecze?stwa, dedykowane do podawania "pod szyb?").


Aluminiowy pojemnik do plombowania kluczy

Aluminiowy pojemnik do plombowania kluczy Aluminiowe pojemniki do plombowania kluczy Pojemnik do plombowania plombownic Pojemnik aluminiowy PKC Pojemnik do plombowania PK0

Aluminiowe pojemniki do plombowania kluczy


Pojemniki do plombowania kluczy typu PSK  

   Metalowe pojemniki do plombowania kluczy typu PSK wykonane są ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym. Plombowane są plasteliną i referentką. Proponujemy dwa modele:

 • PSK12 - wymiary wew. (SxWxG) 60x55x120mm
 • PSK17 - wymiary wew. (SxWxG) 55x55x175mm
Dzięki swej konstrukcji są niezwykle wytrzymałe, waga to ok. 400g - PSK12 i ok. 500g - PSK17. Pojemniki są szeroko stosowane w Wojsku Polskim, zakładach karnych oraz kancelariach tajnych. Pojemniki mogą być przechowywane w szafkach na pojemniki.

Metalowe pojemniki do plombowania kluczy

 Metalowe pojemniki do plombowania kluczy Metalowy pojemnik do plombowania kluczy     Stalowe pojemniki do plombowania kluczy  Stalowy pojemnik do plombowania kluczy  PSK stalowy pojemnik do plombowania kluczy  

Metalowe pojemniki typu PSK


Pojemniki do plombowania kluczy z zamkiem  

Metalowe pojemniki do plombowania kluczy z zamkiem (dwa klucze w komplecie) wykonane s? ze stali o grubo?ci 1,5mm, standardowo pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym (paleta RAL 7035). Inne kolory dost?pne przy zamowieniach powy?ej 50szt. Plombowane s? plastelin? i referentk?. Pojemniki s? szeroko stosowane w Wojsku Polskim, zak?adach karnych oraz kancelariach tajnych. Pojemniki mog? by? przechowywane w szafkach na pojemniki. Proponujemy dwa modele:

 • PSK12Z - mieszcz?cy klucze do 12cm, wymiary zew. (SxWxG): 70x67x140mm, waga: 500g
 • PSK17Z - mieszcz?cy klucze do 17cm, wymiary zew. (SxWxG): 70x67x200mm, waga: 600g


PSK17Z pojemnik z zamkiem

PSK17Z pojemnik z zamkiem PSK17Z pojemniki z zamkiem PSK17Z pojemnik do plombowania kluczy PSK17Z pojemnik na klucze z zamkiem

PSK17Z pojemnik z zamkiemPowiązane produkty:
Szafki na pojemniki    Worki do plombowania kluczy    Bezpieczne saszetki

Realizujemy również zamówinia detaliczne. Zamównione produkty mogą Państwo odebrać w siedzibie firmy w Warszawie ul. Mińska 18 lub mogą zostać dostarczone firmą kurierską OPEK.
statystyka